γλυπτικη
Άγγελος Αντωνόπουλος
Χωρίς τίτλο
Αλουμίνιο 25 x 33 εκ.
Τιμή: 100 Ευρώ
Δημήτρης Αρμακόλας
Ανάγλυφο σε μπρούντζο
15 x 18 εκ.
Τιμή: 300 Ευρώ
Δημήτρης Αρμακόλας
Ανάγλυφο σε μπρούντζο
12 x 16 εκ.
Τιμή: 300 Ευρώ
Γιώργος Γεωργιάδης
Μπρούντζος
32 x 13 εκ.
Τιμή: 500 Ευρώ
Μιχάλης Καλλιμόπουλος
Γλυπτά σε μπρούντζο
10 x 10 εκ.
Τιμή: 150 Ευρώ έκαστο
Αργυρώ Καρύμπακα
Μπρούντζος
14 x 10 εκ.
Τιμή: 300 Ευρώ
Αργυρώ Καρύμπακα
Ανάγλυφο σε μπρούντζο
15 x 13 εκ.
Τιμή: 100 Ευρώ
Αργυρώ Καρύμπακα
Μπρούντζος
22 x 20 εκ.
Τιμή: 150 Ευρώ
Αργυρώ Καρύμπακα
Μπρούντζος
28 x 23 εκ.
Τιμή: 150 Ευρώ
Κλειώ Μακρή
Μπρούντζος
17 x 10 εκ. & 6 x 12 εκ.
Τιμή: 250 Ευρώ
Κλειώ Μακρή
Γλυπτό σε τερρακότα με χρώμα
17 x 12 εκ. με τη βάση
Τιμή: 450 Ευρώ
Κλειώ Μακρή
Γλυπτό σε τερρακότα με χρώμα
20 x 12 εκ. με τη βάση
Τιμή: 600 Ευρώ
Κλειώ Μακρή
Γλυπτό σε τερρακότα
10 x 10 εκ. με τη βάση
Τιμή: 150 Ευρώ
Γιάννης Παρμακέλης
Ανάγλυφο σε μπρούντζο
25 x 16 εκ.
Τιμή: 300 Ευρώ


 
Επιστροφή