Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δραστηριότητας του iset, διοργανώνονται εκθέσεις, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια και ανοιχτές δράσεις, σε συνεργασία με καλλιτέχνες, ιστορικούς της τέχνης και θεωρητικούς. Το iset υποστηρίζει και την έκδοση μελετών που συνοδεύουν τις εκδηλώσεις.