Οι θεματικές εκθέσεις του iset, τις οποίες επιμελούνται ιστορικοί της τέχνης, συνδέονται με τη λειτουργία των αρχείων και προτείνουν νέες αναγνώσεις των καλλιτεχνικών τάσεων. Παρουσιάζονται επίσης εκθέσεις σύγχρονων καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν το αρχειακό υλικό ως έναυσμα για τη δημιουργία νέων πρωτότυπων έργων τους.